Viši zdravlje


Jezična fluentnost može ukloniti demenciju, viši Zdravlje - 2018

rešetke. 23. veljače 2011 - Govorite engleski? Parlez français? Habla espanol? Oni koji mogu reći da, oui, ili si na sva tri pitanja znatno će vjerojatno izbjeći kognitivne probleme kasno u životu od onih koji govore samo dva jezika, kaže dr.

Opširnije