Da li marihuana uzrokuje oralni rak?


Poštovamo vašu privatnost. Znam da pušenje cigareta dovodi u opasnost za oralni rak, ali što je s marihuanom? Postoji li povećan rizik od raka od pušenja marihuane (jedan ili dva zgloba tjedno)? Marihuana je najčešće korišteni ilegalni lijek u Sjedinjenim Državama.

Poštovamo vašu privatnost.

Znam da pušenje cigareta dovodi u opasnost za oralni rak, ali što je s marihuanom? Postoji li povećan rizik od raka od pušenja marihuane (jedan ili dva zgloba tjedno)?

Marihuana je najčešće korišteni ilegalni lijek u Sjedinjenim Državama. Budući da dim od marihuane sadrži više od istih karcinogenih i ko-karcinogenih spojeva (kemikalija ili tvari koja pojačava učinak kancerogena) kao duhan-katran, postoji zabrinutost da pušenje marihuanu može biti faktor rizika za raka povezanih s duhanom. Nažalost, trenutno istraživanje raka i pušenja marihuane je pomiješano. Istraživači su pokazali i zanemarivi rizik i povećan rizik (u različitim istraživanjima) raka glave i vrata, uz uporabu marihuane. Mnoge velike epidemiološke studije ne pokazuju veliko povećanje rizika od raka usne šupljine, no količine i vrste uporabe marihuane uvelike se razlikuju od studija do studija, a postoje mnogi čimbenici kao što je istodobno pušenje duhana u mnogim pušačima marihuane pa nije moguće je reći da li pušenje jednog ili dva zgloba tjedno značajno povećava rizik od oralnog karcinoma. Osim poremećaja raka usne šupljine, postoje dokazi da uporaba marihuane tijekom trudnoće može povećati rizik od određenih karcinoma dječje dobi pa sve rekreativne droge uporaba treba prekinuti kada žena očekuje.

Saznajte više u centru za liječenje usne šupljine, glave i vrata u svakodnevnom zdravlju.

Ažurirano: 6/2/2008

Ostavite Komentar